خوراک مرغ

۲۰شهریور
احتمال افزایش قیمت مرغ تا کیلویی ۲۵ هزار تومان
مشاور رئیس اتحادیه سراسری مرغ‌داران گوشتی خبر داد

احتمال افزایش قیمت مرغ تا کیلویی ۲۵ هزار تومان

مشاور رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با تداوم شرایط موجود در گرانی نهاده‌ها و غذای مرغ احتمال می‌رود نرخ هر کیلو مرغ به 25 هزار تومان برسد.