خوراک رسانه ای

۰۵آبان
رئیس جمهور مشاوران خود را کنترل کند/ برخی مواضع مشاوران روحانی با آرمان های نظام تفاوت دارد

رئیس جمهور مشاوران خود را کنترل کند/ برخی مواضع مشاوران روحانی با آرمان های نظام تفاوت دارد

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه برخی مواضع مشاوران روحانی با آرمان های نظام تفاوت دارد، گفت: رئیس جمهور باید این سخنان را کنترل کند و نگذارد بحث هایی که صرفا خوراک رسانه ای دارند مطرح شود زیرا خروجی برای مردم ندارد.