خوراندن داروی بی حسی

۰۸شهریور
مرگ عجیب شادمهر در بزم شبانه!

مرگ عجیب شادمهر در بزم شبانه!

مردی که با خوراندن داروی بی‌حس کننده به جای مشروب یکی از بستگانش را به کام مرگ کشانده‌است، تحت تعقیب قرار گرفت.