خودکفا

۱۲خرداد
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین _ پیشوا در تولید برق خودکفا می‌شود 

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین _ پیشوا در تولید برق خودکفا می‌شود 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا از اجرای طرح دانش‌بنیان این واحد دانشگاهی در تولید برق خبر داد و گفت: تا چهار سال آینده با توسعه این پنل‌های خورشیدی در تولید برق، مجموعه دانشگاه را خودکفا می‌کنیم.