خودکفایی گندم

۰۷خرداد
تکرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال

تکرار خودکفایی گندم برای چهارمین سال

مجری طرح گندم گفت: امسال با رشد ۸۰۰ درصدی خرید گندم در برخی از استان‌ها خودکفایی در تولید گندم برای چهارمین سال تکرار می‌شود.