خودکفایی در تولید برق

۰۹خرداد
خودکفایی دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا در تولید برق

خودکفایی دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا در تولید برق

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از طرح دانش بنیان دانشجویان این دانشگاه در خودکفایی به منظور تولید برق مجموعه دانشگاه خبر داد.