خودکشی یک زن

۰۳اردیبهشت
خودکشی یک زن در برج میلاد

خودکشی یک زن در برج میلاد

یک زن ۴۸ ساله صبح امروز با ورود به طبقات تجاری برج میلاد اقدام به خودکشی کرد.