خودکشی-نافرجام-زن-۲۶ساله-تهرانیوز

۲۵آذر
خودکشی نافرجام زن ۲۶ساله

خودکشی نافرجام زن ۲۶ساله

سه سال پیش یکی از همکارانم به نام سهراب به من پیشنهاد ازدواج داد و مرا به ناهار دعوت کرد. او گفت نیتش خیر است و بزودی به خواستگاری‌ام می‌آید. با همین بهانه‌ها مرا به خانه‌اش کشاند و…