خودکشی میدان رسالت

۱۲دی
دختر جوان که در میدان رسالت خودکشی کرد، قاتل مادرش نبود

دختر جوان که در میدان رسالت خودکشی کرد، قاتل مادرش نبود

ماجرای قتل پیرزن ۷۲ ساله بعد از خودکشی و مرگ دخترش وارد مراحل تازه‌ای شد، برخی رسانه‌ها به اشتباه خودکشی دختر جوان در میدان رسالت را به این پرونده پیونده زده بودند.