خودکشی مرد فروشنده

۲۷مهر
جولان دست فروشان مرد مترو در واگن زنان + عکس

جولان دست فروشان مرد مترو در واگن زنان + عکس

ماجرای دست فروش های مترو مسئله ای نیست که به امروز و دیروز برگردد، اما اتفاق جدیدی که در این باره افتاده، حضور فروشنده های مرد در واگن های مخصوص بانوان است، به این ترتیب در واگن های زنانه که خانم ها با هزار ضرب و زور می توانند سوار و پیاده شوند، دستفروش های مرد رخنه کرده اند و در این ازدحام به دنبال فروش کالاهای خود که هر چیزی ممکن است باشد، هستند!