خودکشی مرد رومانیایی در هتل آزادی تهران

۰۵دی
خودکشی یک مرد خارجی در هتل آزادی

خودکشی یک مرد خارجی در هتل آزادی

مرد رومانیایی وقتی نتوانست در هتل آزادی تهران اتاقی بگیرد در اقدامی عجیب از طبقه دوم هتل آزادی خود را به پایین پرت کرد و به زندگی‌اش پایان داد.