خودکشی مجری

۱۹خرداد
مجری سرشناس تلویزیون خودکشی کرد!

مجری سرشناس تلویزیون خودکشی کرد!

آنتونی بوردن آشپز و مجری سرشناس شبکه سی‌ان‌ان در ۶۱ سالگی خودکشی کرد.