خودکشی مادر

۰۱خرداد
جزئیات خودکشی مادر و پسر تهرانی

جزئیات خودکشی مادر و پسر تهرانی

خودکشی مادر و پسر  تهرانی ؛ زن جوان پس از اختلاف با شوهرش در اقدامی تلخ همراه پسر ۶ ساله‌اش به پشت بام ساختمان رفت و سناریوی مرگباری را با پریدن به پایین ساختمان رقم زد.