خودکشی لرستان

۱۲شهریور
خودکشی دسته جمعی اشرار لرستان!

خودکشی دسته جمعی اشرار لرستان!

اعضای باند اشرار لرستان که پس از ماه‌ها فرار از سوی پلیس غافلگیر و دستگیر شدند پس از ملاقات با خانواده هایشان با خوردن قرص‌هایی به صورت گروهی دست به خودکشی زدند.