خودکشی عجیب

۲۹بهمن
خودکشی عجیب یک زن با نوشابه مشکی! + عکس

خودکشی عجیب یک زن با نوشابه مشکی! + عکس

خودکشی عجیب یک زن با نوشابه، زنی که شاید عجیب ترین خودکشی تاریخ را رقم زده است. بتازگی نیز زنی به خاطر نوشیدن بیش از حد نوشابه مشکی جانش را از دست داد.

۲۹آبان
خودکشی عجیب یک ایرانی! + عکس

خودکشی عجیب یک ایرانی! + عکس

خودکشی عجیب یک ایرانی!/ عکس