خودکشی سلول

۲۷تیر
پیشگیری از مرگ تدریجی سلول های مغز

پیشگیری از مرگ تدریجی سلول های مغز

وقتی با یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود که به آلزایمر مبتلا شده است در ارتباط هستید، هر اقدامی را برای پیشگیری از از بروز این انحطاط عصبی در خود انجام خواهید داد.