خودکشی زن کارمند

۰۷بهمن
خودکشی زن کارمند از طبقه چهارم پس از طلب حلالیت از همکاران

خودکشی زن کارمند از طبقه چهارم پس از طلب حلالیت از همکاران

رئیس کلانتری ۱۴۷ گلبرگ گفت: خانم جوانی که دچار مشکل اعصاب و روان بود در اقدامی عجیب ساعت ۹ صبح روز جاری خود را از طبقه چهارم ساختمان در محدوده گلبرگ به پایین پرتاب کرد و فوت شد.