خودکشی زن مشهور

۰۷خرداد
خودکشی وحشتناک زن مشهور و کودکش + عکس

خودکشی وحشتناک زن مشهور و کودکش + عکس

مادر و پسری از طبقه ۲۵ هتلی در نیویورک پریدند و به زندگی‌شان پایان دادند.