خودکشی زن در شهرری

۰۷شهریور
خودکشی زن از بالای پل عابرپیاده در دولت آباد

خودکشی زن از بالای پل عابرپیاده در دولت آباد

لحظاتی پیش یک زن در دولت آباد، از بالای پل عابر پیاده اقدام به خودکشی کرد.