خودکشی دیانا

۰۱تیر
خودکشی دیانا شاخ معروف اینستاگرامی پس از تجاوز

خودکشی دیانا شاخ معروف اینستاگرامی پس از تجاوز

خبر خودکشی دیانا ۲۹ ساله در ترکیه بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و دلیل این خودکشی نیز طبق اعلام این شاخ اینستاگرامی تجاوز ۸ مرد به او بود.