خودکشی در کرمان

۱۳اسفند
اقدام به خودکشی مرد کرمانی مقابل چشمان فرزندانش + فیلم ناراحت کننده

اقدام به خودکشی مرد کرمانی مقابل چشمان فرزندانش + فیلم ناراحت کننده

یک مرد جوان ظهرروز گذشته شنبه ۱۱ اسفند قصد داشت خودش را از بالای بیلبورد سر میدان بسیج “شهرستان انار” کرمان به پایین پرتاب و خودکشی کند.