خودکشی در میدان هفت تیر

۱۵مرداد
جزییات خودکشی در دفتر حزب کارگزاران

جزییات خودکشی در دفتر حزب کارگزاران

با تایید خبر خودکشی مردی در دفتر حزب کارگزاران کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی موفق به کشف یک برگ وصیت نامه در کنار جسد شدند.