خودکشی در مترو تهران

۱۱اردیبهشت
خودکشی در مترو/ خط چهار متروی تهران بسته شد

خودکشی در مترو/ خط چهار متروی تهران بسته شد

صبح امروز یک نفر در ایستگاه مترو بیمه خودکشی کرد.