“خزانه خالي”

۱۱مرداد
وزاری دولت ۵۰ میلیون حقوق می گیرند/ مگر خزانه خالی نبود؛ چگونه حقوق های نجومی پرداخت شد؟

وزاری دولت ۵۰ میلیون حقوق می گیرند/ مگر خزانه خالی نبود؛ چگونه حقوق های نجومی پرداخت شد؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: معاون اول رئیس جمهور تنها ۲۵ میلیون تومان پایه حقوق ماهانه دارد، رئیس جمهور ۲۶ میلیون تومان، نوبخت ۲۵ میلیون تومان، رئیس سازمان مدیریت ۲۵ میلیون حقوق می گیرد که این میزان بر اساس اشل حقوقی است که دولت برای خود تعیین کرده است.

۲۷آبان
چرا با دروغ “خزانه خالی” آبروی کشور را می‌برید؟

چرا با دروغ “خزانه خالی” آبروی کشور را می‌برید؟

دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در صدد برآمد بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مستند به بند “ب” ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ تسویه یا به عبارتی تصفیه کند. این قانون خاص در سه بند تکلیف سود و زیان حاصل از تغییر برابری نرخ مثبت و منفی ارز و طلا را در بانک مرکزی معین کرده بود و به دولت اجازه می‌داد مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز و طلا اگر زیان بود با صدور اسناد سر رسید معین برعهده خزانه جبران نماید و اگر این مابه‌التفاوت مثبت بود بانک مرکزی مبلغ مازاد را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.