خبر خوش برای پرسپولیس

۱۴دی
خبر خوش برای پرسپولیس

خبر خوش برای پرسپولیس

باشگاه الدحیل قطر برای انتقال قرضی مهاجم آینده دار خود به لیگ اتریش موافقت کرد.