خاطره های دربی

۳۱شهریور
روایت ستاره پیشین استقلال از کتک خوردن در دربی

روایت ستاره پیشین استقلال از کتک خوردن در دربی

خاطره‌‌های دربی پایتخت همواره از جالب‌ترین بخش‌های این دیدار حساس است که این بار پیشکسوت استقلال از ماجرای کتک خوردن در دربی می‌گوید.