حزب کارگزاران سازندگی ایران

۱۹خرداد
از «سرنوشت دو اکبر» تا «دو حسن»/طلسم ۱۴ ساله اصلاح‌طلبان با دو اکبر و دو حسن می‌شکند؟!

از «سرنوشت دو اکبر» تا «دو حسن»/طلسم ۱۴ ساله اصلاح‌طلبان با دو اکبر و دو حسن می‌شکند؟!

روزنامه شرق در شماره دوشنبه گذشته خود طی گزارشی با عنوان «سرنوشت دو اکبر»! به بررسی وضعیت سیاسی ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی پرداخته است.