حزب سازندگی

۰۳خرداد
آیا روحانی کلنگ را خواهد برد

آیا روحانی کلنگ را خواهد برد

آقای هاشمی رفسنجانی گلنک این بیمارستان را به زمین زد، آقای خاتمی کلنگ را برداشت و بعد آقای احمدی‌نژاد دوباره آمد کلنگ آن را زد، نکند شما آمده‌اید کلنگی دیگر بر زمین خشک و بی‌آب آن بزنید؟؟؟