حزب جمهوری اسلامی

۰۷تیر
در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ چه گذشت؟

در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ چه گذشت؟

محمد جواد قدیری، عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق، به دوستانش اطمینان داده بود که در روز ۷ تیر ۱۳۶۰، کار نظام اسلامی تمام است.

۰۷تیر
مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مقتل این شهیدان برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مقتل این شهیدان برگزار شد

مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر همزمان با سالروز انفجار حزب جمهوری اسلامی در مقتل شهدای هفتم تیر واقع در سرچشمه تهران برگزار شد.