حزب اعتماد

۲۳مهر
لبیک ته‌ مانده‌های فتنه آمریکایی- اسرائیلی

لبیک ته‌ مانده‌های فتنه آمریکایی- اسرائیلی

جمعی از ته مانده های فتنه ۸۸ بعدازظهر دوشنبه به بهانه برگزاری همایش حزب اعتماد ملی گردهم آمدند که مرثیه سرایی آنها برای سران فتنه، با استقبال گسترده رسانه های ضدانقلاب مواجه شد.