حر انقلاب درگذشت

۱۸فروردین
‫همسر طیب حر انقلاب در گذشت + زندگینامه و تصاویر‬‎

‫همسر طیب حر انقلاب در گذشت + زندگینامه و تصاویر‬‎

طیب حاج رضایی که روزگاری از بزن بهادرهای تهران بود، شب هنگام در معرض تیر سربازان قرار می گیرد تا به خاطر حمایت از امام خمینی (ع) که آن سالها آرام آرام نهضت انقلابی خویش را گسترده می نمود، تیرباران شود. اما چه می شود که چنین شخصیتی به گفته خودش، ندیده، خریدار امام (ره) می شود؟!