حریم اینترنتی

۲۲اردیبهشت
راز ازدواج پنهانی در خودروی مرد خیانتکار

راز ازدواج پنهانی در خودروی مرد خیانتکار

همسرم پس از ۱۶ سال زندگی مشترک که من عاشقانه وی را دوست داشتم، زنی را به عقد موقت خود درآورده و معتقد بود که با من به آرامش نمی‌رسد و از همان ابتدای زندگی عاشقانه مرا نمی‌خواسته و ازدواج من با او اشتباه بوده است….