حریم احمدآباد مستوفی

۱۴بهمن
سرمایه‌گذاری در کار خیر یک توفیق الهی است / ۱۶۵۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین در بخش‌های مختلف هزینه شد / حل مشکل طرح هادی و حریم احمدآباد مستوفی مطالبه مردم است

سرمایه‌گذاری در کار خیر یک توفیق الهی است / ۱۶۵۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین در بخش‌های مختلف هزینه شد / حل مشکل طرح هادی و حریم احمدآباد مستوفی مطالبه مردم است

استاندار تهران گفت: خداوند به خیرین مدرسه‌ساز توفیق داده تا در امر خیر قدم بگذارند، این توفیق را خداوند متعال به بندگان خاص خودش عنایت می‌کنند. خیلی از افراد پول دارند اما این‌که فردی توفیق پیدا کند از امکانات و سرمایه‌های خود در کار خیر سرمایه‌گذاری کند یک توفیق الهی است.