حریق پراید

۱۶تیر
خودروی پراید در آتش سوخت + تصاویر

خودروی پراید در آتش سوخت + تصاویر

یک دستگاه خودروی پراید در شهریار طعمه حریق شد.