حریق جنگل

۰۵مرداد
سوختن ۴۸۰۰ هکتار جنگل در آتش

سوختن ۴۸۰۰ هکتار جنگل در آتش

حریق جنگل های استان فارس امسال به حدی وسیع بود که مسئولان امر اعتقاد دارند خساراتی که آتش به درختان این استان زده تا ۱۰ سال آینده و حتی بیشتر نیز جبران نخواهد شد.