حریف دست به خیانت زده

۲۲دی
حریف دست به خیانت زده/ توافقنامه را اجرا نکنید

حریف دست به خیانت زده/ توافقنامه را اجرا نکنید

تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.