حرکت پهپادها

۲۹تیر
هوش مصنوعی حرکت پهپادها در نقاط شلوغ و جدید را راحت کرد

هوش مصنوعی حرکت پهپادها در نقاط شلوغ و جدید را راحت کرد

پهپادها برای پرواز در نقاط شلوغ و پررفت و آمد با مشکلات جدی مواجه هستند، اما فناوری هوش مصنوعی برای حل این مشکل به کمک آمده است.