حرکت منطقه ای

۲۴مهر
اربعین یک حرکت منطقه‌ای و بین‌المللی است

اربعین یک حرکت منطقه‌ای و بین‌المللی است

فرماندار شهرستان پیشوا گفت: اربعین یک حرکت منطقه‌ای و بین‌المللی است، تمهید و فراهم‌سازی مقدمات آن باید فراتر از موضوعات اداری انجام شود.