حرکت عظیم مردمی

۰۱دی
برنامه ریزی ۱۰ ساله دشمن برای فروپاشی نظام/موضع‎گیری صریح درمقابل اهانت به امام‎حسین(ع) نشانه بصیرت مردم

برنامه ریزی ۱۰ ساله دشمن برای فروپاشی نظام/موضع‎گیری صریح درمقابل اهانت به امام‎حسین(ع) نشانه بصیرت مردم

از نگاه رهبر انقلاب روح دیانت حاکم بر دلهای مردم و توجه به فرهنگ عاشورا از خصوصیات مشترک حماسه ی ۹ دی و حوادث دوران پیروزی انقلاب اسلامی است.