حرکت زیبای مهدی ترابی

۲۹مهر
خشم مسیح علی نژاد از حرکت زیبای مهدی ترابی

خشم مسیح علی نژاد از حرکت زیبای مهدی ترابی

حرکت زیبای مهدی ترابی پس از گلزنی در دیدار روز گذشته برابر پیکان تهران موجب برانگیختگی خشم ضدانقلاب به‌ویژه مسیح علی‌نژاد شده است.