حرکت خارج از عرف و زشت ملکه انگلیس،حرکت ‌زشت ‌ملکه‌ انگلیس ‌در مقابل دوربین عکاسان

۲۹اردیبهشت
حرکت ‌زشت ‌ملکه‌ انگلیس ‌در مقابل دوربین عکاسان

حرکت ‌زشت ‌ملکه‌ انگلیس ‌در مقابل دوربین عکاسان

ملکه انگلیس در مقابل رسانه‌های این کشور حرکتی خارج از عرف و زشت انجام داد.