حروف

۲۶اردیبهشت
حروف را بدون چشم ببینید

حروف را بدون چشم ببینید

ایمپلنت مغزی جدید به افراد نابینا اجازه می‌دهد بدون استفاده از چشم، حروف الفبا را ببینند.