حرم شهدای گمنام واوان

۱۹دی
مظلومیت شهدا این بار در حرم شهدای گمنام واوان / توهین رئیس اداره گاز واوان به خادمان شهدا / مسئولان اسلامشهر باید سریع‌تر و جدی‌تر به کار شهدای گمنام بپردازند

مظلومیت شهدا این بار در حرم شهدای گمنام واوان / توهین رئیس اداره گاز واوان به خادمان شهدا / مسئولان اسلامشهر باید سریع‌تر و جدی‌تر به کار شهدای گمنام بپردازند

مظلومیت شهدای گمنام این بار در حرم شهدای گمنام واوان با گنبدی در حال تخریب، نمایی کارگاهی و توهین رئیس یک اداره به خادمان آن خود را نشان داد ظاهراً عده‌ای نه‌تنها قصد ندارند یاد شهدا را زنده نگه‌دارند بلکه قصد دارد به طرق مختلف در این مسیر سنگ‌اندازی کنند.