حرم حضرت علی(ع)

۰۹اردیبهشت
نامگذاری مهدی هاشمی توسط امام زمان علیه السلام!

نامگذاری مهدی هاشمی توسط امام زمان علیه السلام!

عفت مرعشی همسر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نوشت:امام زمان(عج) را درخواب دیدم که فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است!