حرم حضرت عبداعظیم

۲۳آذر
برگزاری راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در شهرری

برگزاری راهپیمایی اربعین حرم تا حرم در شهرری

برای اولین بار پیاده روی اربعین در شهرری از امام زاده ابوالحسن (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.