حرم امیرالمومنین

۲۱مرداد
حفظ حرم‌های شریف اهل بیت مصداق شعائر الله است

حفظ حرم‌های شریف اهل بیت مصداق شعائر الله است

رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات اسلامشهر با بیان اینکه حرم‌های شریف اهل بین مرکز هدایت و قدرت شیعیان و پایگاه‌های بزرگ شیعی است گفت: بر این اساس حفظ حرم‌های شریف مصداق شعائر الله است هر کس زائر حرم‌های شریف می‌شود به‌واسطه ائمه اطهار زائر خدا می‌شود.