حرم امام موسی کاظم

۰۴اردیبهشت
یک کشته و ۲۵۰ زخمی براثر ازدحام زائران در حرم امام موسی کاظم (ع)

یک کشته و ۲۵۰ زخمی براثر ازدحام زائران در حرم امام موسی کاظم (ع)

به دنبال شایعه بمبگذاری و ازدحام زائران حرم امام موسی کاظم(ع) در بغداد یک نفر کشته و نزدیک به ۲۵۰ نفر زخمی شدند.