حرم امامزاده صالح

۰۹مهر
تجمع مدافعان حرم در تهران

تجمع مدافعان حرم در تهران

تجمع مدافعان حرم چهارشنبه شب در بارگاه مطهر حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) تهران برگزار شد.