حرمت قلم

16سپتامبر
خبرنگاران راه را اشتباه نروید

خبرنگاران راه را اشتباه نروید

قلم خبرنگار دارای حرمت و قداستی است که خداوند به آن سوگند می‌خورد و خبرنگاران باید حرمت قلم را نگه دارند و با نگرش نادرست و با بکار بردن جملات ناشایست موجب ناهنجاری در فضای رسانه نشوند و با تدبیر راه درست را انتخاب کنند.