حرق

۱۴اردیبهشت
انبار پوشاک بهارستان خاموش شد

انبار پوشاک بهارستان خاموش شد

سخنگوی آتش‌نشانی نسیم شهر گفت: عملیات اطفا حریق انبار پوشاک واقع در نسیم شهر بیش از سه ساعت طول کشید.